CoachVision

חיפוש

09-765-5592

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פיתוח מנהיגות מעצבת

מהי מנהיגות מעצבת

מנהיגות מעצבת מוגדרת באנגלית: “Transformational Leadership” המכונה גם בשם "מנהיגות מחוללת".
זו מנהיגות המובילה תהליך של שינוי באמונות, בערכים, בדעות ובצרכים של השותפים למערכת או לארגון.
בבסיסה של מנהיגות זו, המונהגים פועלים לפי תחושות המלוות אותם בקשריהם עם המנהיג, זוהי התקשורת הרגשית שבין המנהיג למונהגיו. זוהי מנהיגות שבה פועל 'אפקט פיגמליון', המסייע בהעצמת המונהגים ומטפח את תחושת הערכה העצמית שלהם ביחס לכישוריהם ויכולותיהם.

חוקר בתחום המצוינות הניהולית בשם פיטרס צפה ב-500 מנהלים השונים זה מזה בכל. במעקב דקדקני וניתוח התצפיות זיהה פיטרס שלושה דפוסים התנהגותיים שחוזרים על עצמם ומשותפים לכל המנהיגים שנצפו.
א. "חום אנושי" – המנהיג משתף פעולה, מכיר את העובדים בשמותיהם, שואל על המשפחות, ממשיך להתעניין בהן ומפעיל טקסי=קירבה, אירועים משותפים, בילוי משותף וכו'.
ב. אִיתְגוּר – מגביר את האמונה ביכולת המונהגים, מעלה את "רף הביצוע" ונוטע ביטחון ביכולת ללכת מעבר לציפיות. המנהיג מתואר כמי שנושא אבוקות לְלַבּוֹת את האש.
ג. חזון – Vision – דפוסי הפעולה החזונית כוללים מעין "עיוורון למציאות" – היפוך התמונה שהבלתי-אפשרי יהיה לאפשרי.

המנהיג המעצב אם כן, נוטע בקרב המונהגים את התחושה שהוא מאמין בהם וביכולותיהם וכך עולה רמת המוטיבציה הפנימית שלהם. בדרך זו יגיעו המונהגים לרמת מימוש גבוהה יותר של יכולותיהם ומתוך כך ישיגו בהכרח רמות ביצוע גבוהות ואיכותיות.

מנהיגות מעצבת באה לידי ביטוי בארבעה פרמטרים:
1) פיתוח אישי
2) איתגור אינטלקטואלי
3) הנעה אישית
4) מודל לחיקוי

היתרונות הבולטים בהטמעת מנהיגות מעצבת בארגונים:
בשונה מן החשיבה הארכאית כי אתה נולד כמנהיג או שאתה "לא נולד מנהיג" כאן ברור מעל לכל ספק כי המנהיגות המעצבת היא נרכשת. כל אדם, עובד או מנהל יכולים להיות מנהיגים מעצבים. מנהיגות מעצבת אינה באה עם סמכות היא יכולה להיות בכל רובד בארגון ולהתבצע גם במעגלים לא פורמליים בין צוותים. כל אחד יכול וראוי להיות מנהיג מעצב אתה אני וכולנו!!!
מנהיגים מעצבים מעלים את רמת התפקוד הארגונית ומביאים אותו למצוינות.
בעוד שארגונים בהם יש מנהיגות היסטורית או מתגמלת תולים את ההנהגה בקומץ קטן של אנשים.
להטמעת תרבות של מנהיגות מעצבת בארגונכם פנו אלינו.
 
פיתוח מיומנויות מגוונות כגון פתרון בעיות, קבלת החלטות, ניתוח מצבים, הסקת מסקנות, גמישות מחשבתית ועוד באמצעות משחק חשיבה מקוון.
לקבלת פרטים נוספים מוזמנים למלא את הטופס או ליצור קשר
דילוג לתוכן