CoachVision

חיפוש

09-765-5592

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אסטרטגיה ומנהיגות ארגונית

סביבה עסקית משתנה באופן מתמיד מחד, ושינויים תכופים במשאב האנושי מאידך, דורשים מחויבות ארגונית מתמדת לפיתוח המשאב האנושי והסגל הניהולי, המהווה את עמוד השדרה של הארגון, עליו מוטלת חובת ההובלה ההנחיה ההדרכה וטיפוח דור העתיד של החברה.
מתן כלים אימוניים למנהלים בכירים לא רק יפתחו יעצימו את הסגל הניהולי ויקלו את ההתמודדות עם משימות היומיום המורכבות, אלא אף יולידו ויטפחו מנהיגות צעירה בתוך הארגון. מחקרים מראים כי עלות גיוסו והכשרתו של עובד חדש עולה פי 3 מעלות שדרוג עובד קיים. ייעוץ למנהלים לא רק יחסוך עלויות גיוס והכשרה לארגון אלא אף ייצר קביעות ,ויצור יחסי אמון ומחויבות גבוהים בין העובדים לארגון עצמו שיבואו לידי ביטוי בפרודוקטיביות הארגון כולו.
ייעוץ ארגוני כולל בתוכו קבלת ייעוץ אסטרטגי.
הייעוץ האסטרטגי מסייע לארגון לבנות את העתיד שלו והוא עוסק בשאלה החשובה היכן אנו רוצים להיות בעוד 3 שנים? אסטרטגיה עסקית עוסקת בראיית העתיד, חזון של הארגון ורק לאחר מכן בונה את המטרות והיעדים העסקיים של הארגון או בקיצור: מהן הפעולות שהארגון יבצע כדי להשיג את מטרת העל או החזון שלו.

ייעוץ ניהולי ועסקי

הייעוץ והפיתוח הארגוני מסייעים לארגון לגבש את הדרך הנכונה והצעדים ליישום האסטרטגיה, המטרות והיעדים שהוגדרו הן מבחינת התשתיות הנדרשות בתוך הארגון מטכנולוגיה, הן מבחינת תהליכי עבודה, תשתיות נדרשות, פיתוח או סגירת מחלקות, ועד גיוס הוןאנושי ופיתוחו האישי והמקצועי לקראת המשימות המוטלות עליו.

לקבלת פרטים נוספים מוזמנים למלא את הטופס או ליצור קשר
דילוג לתוכן