CoachVision

09-7655592

נוירומנהיגות NeuroLeadership

ארגוני הייטק נאבקים להשאיר עובדים טובים בארגון. המציאות היא שמתחוללת מלחמה על ליבם של המוחות הטובים. זה גורם למעסיקים, חברות הי-טק וחדי קרן להתמקד מסיבות גרנדיוזיות, תגמולים מנופחים והטבות בסכומי עתק כדי למשוך ולהשאיר עובדים אצלם.       

אולם מחקרים הוכיחו שכל אלה לא יעזרו לעובדים לאורך זמן. ה"שוחד" הזה לא משאיר עובד בארגון שאינו באמת מחובר אליו ואינו מעורב. ההתמקדות בכלים חיצוניים לא מייצרת מוטיבציה ואינה משפיעה על המתרחש אצל העובד מ"אחורי הקלעים" וכשאני אומרת מאחורי הקלעים כוונתי ל…. מוח שלהם.

בסדנה מיוחדת והרצאה למנהלים אני מלמדת את 5 הפקטורים שהמוח של עובדיכם עוקב אחריהם באופן מתמיד אשר משפיעים בצורה אדירה על המוטיבציה שלהם ואיך ממקסמים את הפרודוקטיביות שלהם. לפרטים נוספים צרו עמנו קשר.

מה זו נוירומנהיגות?

נוירומנהיגות NeuroLeadership   הפך להיות מושג קריטי בניהול ומנהיגות עדכנית לאור אנו העובדה שאנו חיים בעולם משתנה המציב אתגרים ניהוליים ומנהיגותיים חדשים. ההבנה שמנהיג לא יכול להוביל באמצעות סמכות ופקודות אלא בעזרת כלים עמוקים ומשמעותיים יותר הפועלים לאורך זמן ומתבססים על הבנה כיצד בני אדם חושבים ומתנהלים.

מנהיגים הרוצים להצליח בתפקידם חייבים לדעת כיצד מייצרים מוטיבציה בקרב עובדים. נוירומנהיגות הופכת מחקרי מוח לכלים פרקטיים שימושיים למנהיגים ומנהלים. זוהיא שיטה המתבססת על מחקרי מוח עדכניים אשר נותנים לנו הבנה עמוקה איך המוח "מתקתק" מה מפעיל אותו, מה מניע ומסייע לעובדים לפעול במיטבם, להיות מחויבים לארגון ,להרגיש שייכים,  ומה עוצר אותם וגורם להם לחפש מקום עבודה אחר חרף כל התנאים הטובים והמסיבות הגרנדיוזיות.

אם אתה רוצה להניע את העובדים שלך אתה חייב להכיר את הכלים שבאמת פועלים עליהם.

המוח הוא רשת נוירונים ונוירוטרנסמיטרים חשמלית כמו אוטוסטרדה שנבנית אצלנו כרשת מחשבתית באמצעות תכנה מקודדת .

קידוד התכנה קובע את הרשת המחשבתית לכל אדם שבאה לידי ביטוי בסופו של דבר בתת מודע שלו ובמחשבות.

כמנהיג וכמנהל חשוב מאוד להגדיל את היכולת שלנו להשפיע על אחרי המודל המשולב מראה לנו את מזעור תחושת הסכנה והגדלת אזור התגמול במוח שלנו הוא עיקרון מארגן של המוח

“Minimize Danger – Maximize Reward” – עיקרון שהמוח פועל על פיו

המצב שבו עובד נמצא יש השפעה דרמטית על היכולת שלו לתפקד במיטבנו ולכן נרצה מאוד לייצר עבורו מצבי "Reward" מוגדר כמצב שבו אתה מעורב בעבודה . מחקרים רבים הוכיחו כי כשעובדים נמצאים במצב " “Reward הם פי3 יותר פרודוקטיביים בעוד שעובדים שנמצאים במצב “סכנה" מנותקים והביצועים שלהם נמוכים וינטשו את מקום העבודה.

בסדנה מיוחדת והרצאה למנהלים אני מלמדת את 5 הפקטורים שהמוח של עובדיכם עוקב אחריהם באופן מתמיד אשר משפיעים בצורה אדירה על המוטיבציה שלהם ואיך ממקסמים את הפרודוקטיביות שלהם על ידי מצבי "Reward" . לפרטים נוספים צרו עמנו קשר.

דילוג לתוכן