CoachVision

09-7655592

מעוף לעסקים- משרד הכלכלה

אנו עובדים בשיתוף פעולה עם משרד הכלכלה בתוכנית לאימון עסקים קטנים ובינוניים. מטרת תכנית החונכות – לסייע לעסק הזעיר, הקטן והבינוני בהתרחבות מבוקרת ובשיפור ביצועיו ורמת רווחיותו תוך שיפור ניהולו, הקניית כלים ניהוליים וליווי ביישומם.

להשגת המטרה – מעמידה התוכנית לרשות העסקים ייעוץ מקצועי הניתן ע"י מומחים בעלי ניסיון רב אשר נבחרו למטרה זו מהסקטור הפרטי.

דילוג לתוכן