CoachVision

09-7655592

ייעוץ לרשויות

היועצים שלנו לווי עשרות ארגונים ציבוריים במהלך השנים.
אנו מאמינים שארגונים ציבוריים הינם ארגונים עסקיים לכל דבר ועניין, וככאלו עליהם להפוך לארגונים לומדים המוכנים להתמודד עם אתגרי השעה בסביבה המשתנה בה הם פועלים ומקיימים.

דילוג לתוכן