CoachVision

Search

09-765-5592

Search
Close this search box.

כיצד אנו יוצרים "אור איתן" : בתפקידינו, בצוותים שלנו ובארגון כולו?

מאת: אילה פינקוייס

הצלחתם של עובדים במשימה, העומדת בפניהם, תלויה בהגדרת מטרה ויעדים, מנוסחים כהלכה ומדידים, כמו גם, מתן משוב ניהולי בשלבי הביצוע השונים.
מנהלים רבים טועים בחשבם, כי עצם העובדה שיצרו קבוצת אנשים כצוות והגדירו להם מטרה קבוצתית ויעדים משותפים תאפשר את השגתם.

חג החנוכה, מעורר בנו לא רק מחשבות על סופגניות, ריבה וקלוריות עודפות, אלא גם על הארגון שלנו. כיצד אנו יוצרים "אור איתן" : בתפקידינו, בצוותים שלנו ובארגון כולו?

כמנהיגים , חובתנו להניע את העובדים לחתור לעבר השגת מטרות הארגון, לעודד בהם למידה משמעותית ולהובילם להצלחה.
"מנהיגות היא זו, המניעה את המונהגים לעשות יותר מכפי שהתכוונו לעשות בתחילה אף מעבר למה שהם האמינו שביכולתם לעשות."*

הצלחתם של עובדים במשימה, העומדת בפניהם, תלויה בהגדרת מטרה ויעדים, מנוסחים כהלכה ומדידים, כמו גם, מתן משוב ניהולי בשלבי הביצוע השונים.

מנהלים רבים טועים בחשבם, כי עצם העובדה שיצרו קבוצת אנשים כצוות והגדירו להם מטרה קבוצתית ויעדים משותפים תאפשר את השגתם.

מומחים בניהול יודעים שכל צוות, באשר הוא, עובר שלבים התפתחותיים עד להפיכתו לצוות עבודה מגובש ואיכותי היכול לתפקד באופן מיטבי. כל צוות עובר 4 שלבי התפתחות ואינו יכול לדלג על שום שלב. זאת ועוד, כל חבר צוות עשוי להיות תקוע בשלב התפתחותי אחר. דמיינו את התהליך כקבוצה של אנשים הנדרשת לטפס 4 מדרגות גבוהות בו זמנית . כל אדם נמצא במדרגה אחרת וסיבותיו עימו. תפקיד היועץ הארגוני קודם כל לבדוק היכן נמצאת הקבוצה האם כולה במדרגה שניה או שלישית או שמא כל אחד נמצא במדרגה אחרת ואז לתת להם כלים להתאחד ולהמשיך את הטיפוס מעלה.

שלבים המדוברים שעל כל צוות לעבור כדי לתפקד יחד הם" שלב האמון ההדדי, שלב הפתיחות, שלב הריאליזציה והשלב האחרון הגבוה ביותר הוא שלב הערבות ההדדית. בנייתם והובלתם של צוותי עבודה יעילים דורשת מקצועיות ומומחיות בתהליכי התפתחות קבוצתית . תהליכים אלו ניתנים לפיתוח בעזרת חניכת הקבוצה וניהולה בסיוע של יועץ ארגוני המלווה את המנהל. בסופו של התהליך ההתפתחותי- חברי הצוות ירגישו שייכות ואחריות גבוהה יותר לצוות, יחוו תחושה של הנעה משותפת וישיגו תפוקות גבוהות יותר מסך תרומתם האישית כפרטים.**

הניסיון שלנו כיועצים ארגוניים בא לסייע לכם המנהלים במתן כלים לאבחון מצבו ההתפתחותי של הצוות, שניבנה על ידכם ולאפשר לו להגיע לתוצאות הרצויות.

זכור- ההון האנושי בארגון שלך הוא זה אשר מייצר את ההכנסות שלך, הוא זה שמביא את הארגון להישגיו או להפסדיו הגדלת המוטיבציה, פיתוח וקידום ההון האנושי של הארגון יובילו אתו להצלחה ויתרון על פני מתחריו.
ניהול זה מקצוע ודורש למידה ממומחים אבל ההשקעה משתלמת ובגדול ונראית בשורת הרווח. אנו כאן בשבילך כדי לבצע את כל המשימות שלך כהלכה ובהצלחה!

לשירותכם תמיד צוות היועצים של Coachvision .

Bass, B.M. & Avolio, B.J. (1993) Transformation Leadership and organizational culture. Public administration Quarterly . Spring 112-121.
**Gibb, J. R., "TORI Theory and Practice." In J. W. Pfeiffer and J. E. Jones (Eds.), The 1972 Annual Handbook for Group Facilitators. Iowa City, Iowa: University

לקבלת פרטים נוספים מוזמנים למלא את הטופס או ליצור קשר
דילוג לתוכן