ייעוץ לרשויות

 
היועצים שלנו לווי עשרות ארגונים ציבוריים במהלך השנים.
אנו מאמינים שארגונים ציבוריים הינם ארגונים עסקיים לכל דבר ועניין, וככאלו עליהם להפוך לארגונים לומדים המוכנים להתמודד עם אתגרי השעה בסביבה המשתנה בה הם פועלים ומקיימים.

העובדים בשירות הציבורי נדרשים לתפקד בארגון מורכב מבחינת פריסת השירות והפיזור הגיאוגרפי מחד, ומספר לקוחות בו זמנית, מאידך. בשל המבנה המורכב נוצר מתח רב, ושחיקה גבוהה.
אנו מאמינים, כי מתן כלי אימון לעובדם בכל הדרגים, יפתחו יעצימו ויקלו את ההתמודדות עם משימות היומיום המורכבות ויטפחו מנהיגות צעירה בתוך הארגון.
מחקרים מצביעים על "סל כישורים ומניעים" שעל העובד המצליח להצטייד בו והכולל : הישגיות, עוצמה, שליטה, יכולת השפעה, יוזמה, השתייכות ועוד.
תהליך האימון, יאפשר לעובדי הארגון, צמיחה אישית,מקצועית וארגונית.

תפוקות מצופות כתוצאה מאימון בארגונכם :
שיפור התוצאות הניהוליות בתחומים: איכות השירות, ניהול עובדים ועמידה ביעדי תקציב.
פיתוח תרבות ארגונית אפקטיבית, המעודדת פיתוח, העצמה וצמיחת מנהלי ועובדי הארגון, תוך תכנון וחשיבה לטווח ארוך.
העלאת רמת שביעות הרצון של הפציינטים- הלקוחות.