אסטרטגיה ומנהיגות ארגונית

 
הסביבה העסקית המשתנה באופן מתמיד מחד , ושינויים התכופים במשאב האנושי מאידך, דורשים מחויבות ארגונית מתמדת לפיתוח המשאב האנושי והסגל הניהולי, המהווה את עמוד השדרה של הארגון, עליו מוטלת חובת ההובלה ההנחיה ההדרכה וטיפוח דור העתיד של החברה. מתן כלים אימוניים למנהלים בכירים לא רק יפתחו יעצימו את הסגל הניהולי ויקלו את ההתמודדות עם משימות היומיום המורכבות, אלא אף יולידו ויטפחו מנהיגות צעירה בתוך הארגון. מחקרים מראים כי עלות גיוסו והכשרתו של עובד חדש עולה פי 3 מעלות שדרוג עובד קיים. ייעוץ למנהלים לא רק יחסוך עלויות גיוס והכשרה לארגון אלא אף ייצר קביעות ,ויצור יחסי אמון ומחויבות גבוהים בין העובדים לארגון עצמו שיבואו לידי ביטוי בפרודוקטיביות הארגון כולו.
 
 
ייעוץ ארגוני כולל בתוכו קבלת ייעוץ אסטרטגי. הייעוץ האסטרטגי מסייע לארגון לבנות את העתיד שלו והוא עוסק בשאלה החשובה היכן אנו רוצים להיות בעוד 3 שנים? אסטרטגיה עסקית עוסקת בראיית העתיד, חזון של הארגון ורק לאחר מכן בונה את המטרות והיעדים העסקיים של הארגון– או בקיצור: " מה הארגון אמור לבצע כדי להשיג את מטרת העל או החזון שלו .
הייעוץ והפיתוח הארגוני מסייעים לארגון לגבש את הדרך הנכונה והצעדים ליישום האסטרטגיה, המטרות והיעדים שהוגדרו הן מבחינת התשתיות הנדרשות בתוך הארגון מטכנולוגיה, תהליכי עבודה ועד פיתוח המשאב האנושי ובכלל זה שדרת המנהלים של הארגון ועובדיו.
 
Logo
 
 
Logo